Obere Mohrentaler Straße

Obere Mohrentaler Straße (Nr. 31 bis 47)

Grundriss: Ansicht Energieausweis
Nr. 31 bis 35, gesamt
Nr. 43 bis 47, gesamt
Wohnung A, 2-Raum
Wohnung B, 1-Raum
Wohnung C, 3-Raum
Wohnung D, 4-Raum